Samenstellen kweekkoppels

Het samenstellen van de kweekkoppels is het belangrijkste van het hele jaar. Door de juiste combinaties te maken proberen we het beste van elke vogel bij de nakomelingen terug te laten komen en minder goede eigenschappen eruit te kweken. Wij laten alle jonge personata’s sexen. Daarvoor halen we enkele veren weg bij de stuit en sturen die op naar een laboratorium waar ze onderzoeken of het een pop of man is. Dit is handig voor het samenstellen van de koppels en ook de kopers van de vogels zijn gegarandeerd van de juiste pop of man. Geen discussie dus meer over een man of pop want het blijft moeilijk te zien. Zelfs de meest ervaren kwekers heb ik de fout in zien gaan met geslacht van Personata Wildkleur. IMG_9082
Bij de selectie moet je op veel verschillende kenmerken letten om de beste koppels samen te stellen. In de eerste selectieronde in mei behouden we van elk nest de beste 2 jongen. Soms is het moeilijk kiezen maar we kunnen er niet teveel houden. Omdat we weten of het mannen of poppen zijn, kijken we ook nog of we de verhouding tussen aantallen mannen en poppen ongeveer gelijk laten. Omdat we dus uit verschillende koppels jongen aanhouden kunnen we makkelijk onverwante koppels samenstellen.
In de tweede selectieronde rond juli/augustus kijken we eerst met welke oudere poppen we zeker door willen. Dan zoeken we de jonge poppen uit die we willen inzetten. Wij kijken bij de oudere poppen eerst of ze minimaal elk nest 5 eieren hebben gelegd en minimaal 6 jongen over twee nesten hebben grootgebracht. Dan kijken we of de pop voldoende formaat heeft. Na deze selectie zoeken we dan een man bij de pop die complementair is aan de tekortkomingen van de pop. Wat de ene vogel tekort komt moet de andere vogel verbeteren. De vogels die dan overblijven worden verkocht. Dit zijn vaak mooie vogels omdat we maar met 8 koppels Personata Wildkleur willen kweken.